Jamark Bozonarodzeniowy we Wiedniu 02.12.2017r. - ZAPRASZAMY!!!    27.10.2017r. Zajęcia na sciance wspinaczkowej Zapraszamy!!!     Wycieczka na Barania Górę 19.11.2017r. - ZAPRASZAMY!!!    Wycieczka na Baraniš Górę 12.11.2017r. - ZAPRASZAMY!!!   

Wycieczka na Babią Górę
03.09.2017r.