Jarmark Bożonarodzeniowy i zwiedzanie Pragi
30.11.2019r.