[Rozmiar: 5839 bajtów]

21.11.2010r. OD SALMOPOLU DO USTRONIA PRZEZ RÓWNICĘ


(1/157):
(2/157):
(3/157):
(4/157):
(5/157):
(6/157):

fot. Agnieszka Szczypka-Wojciech