[Rozmiar: 5839 bajtów]

Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.


(1/240): Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.
(2/240): Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.
(3/240): Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.
(4/240): Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.
(5/240): Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.
(6/240): Zamki i warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 11-15.07.2015r.

fot. Agnieszka Szczypka-Wojciech