[Rozmiar: 5839 bajtów]

04-08.07.2006r. Paryż


(265/266):
(266/266):

fot. Agnieszka Szczypka-Wojciech