Jamark Bozonarodzeniowy we Wiedniu 02.12.2017r. - ZAPRASZAMY!!!    Wycieczka na Barania Górę 19.11.2017r. - ZAPRASZAMY!!!    08.12.2017r. Zajęcia na sciance wspinaczkowej Zapraszamy!!!     Wycieczka w Beskid Œlšski 10.12.2017r. - ZAPRASZAMY!!!   

Wycieczka w Pieniny
11.06.2017r.