[Rozmiar: 5839 bajtów]

Tatry 13-23 lipca 2008 r.


Dzień 5: Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza - Morskie Oko (1395 m) - Czarny Staw pod Rysami (1583 m) - Kazalnica (2159 m) - Czarny Staw pod Rysami - Morskie Oko - Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska.

(1/79):
(2/79):
(3/79):
(4/79):
(5/79):
(6/79):

fot. Agnieszka Szczypka-Wojciech