Zajęcia ze wspinaczki na ściance wspinaczkowej w Pawłowicach
29.11.2009r.