Wojewódzkie podsumowanie konkursu na najlepszy Szkolny Klub Turystyczno - Krajoznawczy
15.04.2011r..