Podsumowanie Walnego Zebrania oraz spotkania z filmem - 10.12.2011r.