MARATON FILMÓW GÓRSKICH
"POLSKIE HIMALAJE"
13.01.2012r.