Wojewódzkie podsumowanie konkursu na najlepszy Szkolny Klub Turystyczno - Krajoznawczy
20.04.2012r..