Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego dla UKST „DIABLAK”
19.10.2012r.