„SPRZĄTAJĄC ŚWIAT POZNAJEMY HISTORIĘ” - 24.04.2013r.