Podsumowanie III Konkursu Dziennikarsko - Fotograficznego "WSPOMNIENIE WAKACJI" - 29.11.2014r.