Podsumowanie VI Konkursu Dziennikarsko - Fotograficznego "WSPOMNIENIE WAKACJI" - 25.11.2017r.