[Rozmiar: 5839 bajtów]

04-08.07.2006r. Paryż


(7/266):
(8/266):
(9/266):
(10/266):
(11/266):
(12/266):

fot. Agnieszka Szczypka-Wojciech