Wycieczka RODZINNA w Pasmo Czeretników
19.05.2019r.