Zamki i warownie Jurajskie
obóz rowerowy 9-13.07.2014r.