Beskidy mniej znane
wycieczka na Policę 19.10.2014r.