Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
10-11.10.2015r.