Zdobywamy szczyty dla Hospicjum ¦w. Ojca Pio - podsumowanie
11.10.2015r.