II Rajd Górski dla Uczniów Szkół Podstawowych
16.05.2015r.