Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
18-19.04.2015r.