Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
16-17.04.2016r.