III Rajd Górski dla Uczniów Szkół Podstawowych
23.04.2016r.