Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
5-6.11.2016r.