Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
9-10.09.2016r.