III Konkurs "Przewodnik - krasomówca" 05.04.2018r.